Onko tuomioistuimen ja välimiesoikeuden välillä eroa?


Vastaus 1:

Tuomioistuin on yleensä perussäännön luoma asia. Kuten keskushallinnon tuomioistuin, rautatieasioiden tuomioistuin, tulovero-tuomioistuin jne. Välimiesoikeus ei toisaalta ole lakisääteinen tuomioistuin, vaan se perustetaan osapuolten sopimuksella. Välimiesoikeudessa on yleensä useampi kuin yksi välimies. Jos osapuolten välisten riitojen ratkaisemiseksi valitaan vain yksi välimies, häntä kutsutaan ainoaksi välimieheksi. Jos useampia kuin yksi, sitä kutsutaan välimiesoikeudeksi.