Mitä eroa on instituutioiden ja sääntelyn välillä?


Vastaus 1:

Durkheim kuvasi sosiologiaa laitosten, niiden syntymän ja toimintojen tieteenä. Mitkä ovat instituutiot sosiologien silmissä? Sosiologien kannalta instituutiot ovat (i) sosiaalisia muotoja, jotka toistuvat ja (ii) hallitsevat yksilöiden käyttäytymistä tietyssä yhteisössä. Esimerkkejä instituutioista ovat hallitukset, perhe, ihmiskielet, yliopistot, sairaalat, liikeyritykset ja oikeusjärjestelmät. Sääntelyjärjestelmä on instituutio (sosiologian sanastossa).

On syytä huomata, että suurin osa taloustieteilijöistä sivuuttaa instituutiot. Valtavirran taloustieteilijät näkevät sääntelyn sääntöinä ja niiden täytäntöönpanona. Sääntelyviranomaiset ovat vahvistaneet nämä säännöt kaiken tietävien taloustieteilijöiden neuvoista. Taloustieteilijät eivät näe (tai eivät halua nähdä) sääntelyjärjestelmää elävänä sosiaalisena muotona. He tunnustavat kuitenkin sellaisen ilmiön, jota kutsutaan "sääntelyn kaappaamiseksi" ja jonka mukaan taloustieteilijät ja heidän sääntelyviranomaisensa asiakkaat huomaavat erityisistä eduista. Toisin sanoen sääntelyjärjestelmällä näyttää joskus olevan oma ajatus.